Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Nội dung Đăng ký
31/03 18:00 Nhật Bản Hà Nội ĐẠI HỌC FUKUOKA
29/03 10:00 Nhật Bản Hà Nội ĐẠI HỌC WASEDA
26/03 10:00 Nhật Bản Hà Nội HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ CANAAN
23/03 21:00 Nhật Bản Hà Nội HỌC VIỆN QUỐC TẾ HANA
23/03 17:00 Nhật Bản Hà Nội TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO CHIYODA
23/03 15:00 Nhật Bản Hà Nội TRƯỜNG NHẬT NGỮ JOTO
22/03 18:00 Nhật Bản Hà Nội HỌC VIỆN SAKURA TOKYO
21/03 16:00 Nhật Bản Hà Nội HỌC VIỆN QUỐC TẾ MATSUDO
16/03 17:00 Nhật Bản Hà Nội HỌC VIỆN NHẬT NGỮ TOKYO IKUEI
16/03 16:00 Nhật Bản Hà Nội TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TOKYO GOGAKU