* Chuyên trang du học Nhật Bản của ICOGroup

Chủ tịch ICOGroup gửi thư chúc mừng HS tốt nghiệp trường HV Nhật ngữ Manabi

Chủ tịch ICOGroup gửi thư chúc mừng HS tốt nghiệp trường HV Nhật ngữ Manabi

Ngày 8 và 9/3/2018, các em học sinh của ICOGroup tại trường Học viện Nhật ngữ Manabi ở 2 phân viện Nagano và Tokyo sẽ tốt nghiệp. Nhân sự kiện này, chủ tịch ICOGroup đã gửi thư chúc mừng các em. Dưới đây là toàn bộ nội dung bức thư:

Du học Nhật Bản ICOGroup

x